Hlavička

Zákazník se může spolehnout na podporu početného, odborně zdatného servisního týmu vybaveného na vysoké úrovni. Naši technici mají bohaté zkušenosti nejen s instalací a servisem záložních zdrojů proudu, ale i s jejich údržbou a provozováním.

Snažíme se být zákazníkům co nejblíže. Proto na území České republiky provozujeme 6 servisně-obchodních středisek a kontaktních míst. (viz. mapa Kontakty)

V nabídce máme všechny běžné, ale i nadstandardní služby, týkající se našich produktů. Ve většině případů tyto služby využijete i pro výrobky jiných dodavatelů. Jsme variabilní a přizpůsobíme se všem individuálním požadavkům zákazníka.

Stručný přehled našich služeb:

Návrhy a projekty
 • zhodnocení stavu
 • úvodní i prováděcí projekty
 • zakreslení změn do dokumentace zákazníka
 • poradenství, technická pomoc
Instalace, zprovoznění, zkoušky
 • stavební úpravy spojené se zabudováním technologie
 • nastěhování zařízení na místo instalace
 • montáž, šéfmontáž, vč. souvisejících technologií a rozvodů
 • oživení, vyzkoušení a výchozí revize
 • proškolení obsluhy
 • zpracování provozní dokumentace
Jednorázová i pravidelná údržba
 • převzetí úkonů předepsaných v návodech k provozu a údržbě
Operativní servis
 • odstraňování závad a poruch na vyzvání
Preventivní servis
 • kontroly a zkoušky, vč. nápravných opatření
 • nastavení provozních parametrů
Systémový servis
 • soubor servisních programů pro zákazníky s vysokými požadavky na spolehlivost napájecích systémů a jejich ekonomický provoz.
Programy jsou odstupňovány náplní a cenou, podle nároků zákazníka na bezpečnost provozu a obsahují:
 • operativní zásahy se zaručeným časem reakce, v kteroukoliv denní i noční dobu, po sedm dnů v týdnu
 • pravidelnou preventivní péči
 • telefonickou podporu se zaručeným časem odezvy
Likvidace zařízení
 • demontáže elektrotechnologií, vč. vystěhování, zabalení a odvozu
 • zajištění likvidace akumulátorových baterií a elektrotechnického šrotu v souladu s platnými předpisy.
  Naše mobilní sběrny odpadu pokrývají celé území České republiky.
Pokud byste potřebovali další informace, prosíme, kontaktujte nás.